https://www.lifescied.org/doi/pdf/10.1187/cbe.14-11-0208j

Abstrakt:

I det naturvetenskapliga klassrummet används test vanligen för både formativ och summativ bedömning och för att låta elev och instruktör göra framsteg mot lärandemål. Forskning inom kognitiv vetenskap tyder dock på att test också kan vara ett tillfälle för inlärning. Vi presenterar sammanfattningar av studier i laboratoriemiljö som tyder på att upprepad minnesträning med att försöka komma ihåg kan förbättra långsiktigt lärande; olika testformat kan främja lärande; feedback förbättrar fördelarna med test; test kan förstärka vidare studier; och fördelar med testning är inte begränsade till det man lärt sig utantill. De flesta av dessa studier utfördes i laboratoriemiljö, så vi presenterar också sammanfattningar av experiment som tyder på att fördelarna med test kan sträcka sig till klassrummet. Slutligen föreslår vi möjligheter som dessa observationer ger för klassrummet och för vidare forskning.