https://www.researchgate.net/profile/Jose_A_Ruiperez-Valiente/publication/330316898_The_MOOC_pivot/links/5c3b5099458515a4c7234c17/The-MOOC-pivot.pdf?origin=publication_detail

Sammanfattning
När en massiv mängd öppna online-kurser (MOOCs) först fångade global uppmärksamhet under 2012, förespådde förespråkare en störrre omvandling av kurser inom post gymnasial utbildning. Videoföreläsningar från världens bästa professorer kunde sändas till den mest fjärran del av nätverksvärlden, och studenterna kunde visa färdigheter med hjälp av innovativa datorgraderade bedömningar, även på platser med begränsad tillgång till traditionell utbildning. Men efter att ha lovat en en förvandling av högre utbildning ser vi fältet istället samlas kring en annorlunda, mycket äldre affärsmodell: att hjälpa universiteten att lägga ut sina online-magisterexamen för yrkesverksamma på entreprenad (1). För att bättre förstå orsakerna till detta skifte belyser vi tre mönster som framgår av data om de MOOCs som tillhandahålls av Harvard University och Massachusetts Institute of Technology (MIT) via EDX-plattformen. Den stora delen av MOOC-eleverna återkommer aldrig efter sitt första år, tillväxten i MOOC-deltagandet har koncentrerats nästan helt till världens mest välbärgade länder, och de siffrorna för MOOC-låga genomförandegrad (2) har inte förbättrats under 6 år.