https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/10/the-writing-revolution/309090/

Artikel om The Hochman Program i The Atlantic från oktober 2012. Ingress:

I åratal tycktes ingenting hjälpa för att vända New Dorp High Schools dårliga resultat – inte att göra sig av med dåliga lärare, inte flashig utbildningsteknik, inte eftermiddagsprogram. Så, inför hotet om stängning, av skolan satsade dess rektor allt på en mycket specifik refprm av den lokala läroplanen, med ett överväldigande fokus på att undervisa i grunderna för analytisk skrivande varje dag, i praktiskt taget varje klass. Det som följde var en extraordinär utveckling av elevernas potential, i nästan alla ämnen, en som har gjort New Dorp till en modell för utbildningsreform.

Se också hemsidan The Writing Revolution10535734-0264-4F9C-BB02-39D2E67595B6