https://teacherhead.com/2019/01/29/vietnam-ali-reading-and-the-powerful-knowledge-gap/

Tom Sherringtons reflektioner efter ett lektionsbesök och det som var menat att bli förberedelse för examensprov, med elever som tränar läsförståelse med ett gammalt prov.

Om kunskapsgap, ordförråd och förförståelse. Inledning:

Vid observation av en lektion nyligen såg jag ett klassiskt exempel på dilemma för läraren; Hur långt måste jag gå för att fylla i kunskapshålen? Jag kan inte lära dem allt de inte vet, så var ska jag börja?