https://vimeo.com/313004560

Dylans book

Videoklipp på 18 minuter där Dylan Wiliam i en kort resumé berättar om sin bok ”Creating the Schools our Children Need; Why What We’re Doing Now Won’t Help Much (And What We Can Do Instead)”

Hur  lägger amerikanska skolor energi och resurser idag och och vad skulle de kunna göra istället? Han bryter ner förslagen i mindre delar till lättförståeliga och genomförbara förbättringar.