https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244018824505

Abstrakt
Denna studie jämförde universitetsstuderandes multitasking i online-kurser med deras multitasking i ordinarie undervisning och undersökte betydelsen av potentiell multitasking för grupperna. Studenter som deltar både i online kurser och kurser med undervisning på plats besvarade enkäter som bedömde multitasking för båda varianterna, Self-Efficacy för självreglerat lärande (SE: SRL), Internetberoende, tendens till multitasking, ålder och kön. Multitasking var betydligt större i online än i kurser med lärare närvarande i rum och tid. Internetberoende var positivt förknippat med multitasking i online och vanlig undervisning kurser. Tendensen till multitasking var positivt och ålder negativt associerad med multitasking vid endast online-kurser; SE: Självreglerat lärande var negativt associerat med multitasking vid kurser med vanlig undervisning. Sammanfattningsvis var multitasking störst under onlinekurser. Vidare fanns det olika uppsättningar av prediktorer för elevernas multitasking i online kurser jämfört med vanlig undervisning med läraren i samma rum. Detta innebär att multitasking i online och face-to-face-kurser är olika fenomen och kan därför kräva olika pedagogiska metoder för att framgångsrikt minimera multitasking beteenden.