http://faculty.missouri.edu/segerti/1000/LaptopClassroomUse.pdf

Abstrakt:

Bärbara datorer är allmänt förekommande i universitetens föreläsningssalar. Även om bärbara datorer är ett värdefullt verktyg, erbjuder de tillgång till en distraherande frestelse: Internet. I den undersökning som redovisas här bedömde vi förhållandet mellan prestationer i klassrummet och faktisk Internetanvändning för akademiska och icke-akademiska ändamål. Studenter som var inskrivna i en introduktionskurs I psykologi var inloggade i en proxyserver som övervakade online-aktivitet under lektionen. Tidigare forskning har använt sig av självrapportering, men den nuvarande metoden mätte tid objektivt, frekvens och surfhistorik för deltagarnas internetanvändning. Dessutom bedömde vi huruvida intelligens, motivation och intresse för kursmaterial kunde vara orsak till förhållandet mellan Internetanvändning och prestanda. Våra resultat visade att icke-akademisk användning av Internet var vanligt bland studenter som tog med bärbara datorer till lektionen och var omvänt relaterat till prestanda. Detta förhållande kvarstod efter att vi redogjort för motivation, intresse och intelligens. Klassrelaterad användning av Internet var inte förknippat med förmåner för prestanda i klassrummmet