https://leadinglearner.me/2017/07/02/absences-matter-and-you-can-help/

Om att ta hjälp av hemmet när närvaron brister – med konkret förslag på hur och i vilken form. Från inledningen:

På ett antal konferenser nyligen har jag föreslagit att vi måste sluta uppfinna hjulet på nytt och använda oss av forskning på ett klokt sätt. Forskningen ger förslag på vad som kan fungera för oss, baserat på vad som har fungerat annorstädes och i vilken utsträckning.