http://www.learningscientists.org/blog/2017/9/13-1#.XHASqJzyqtQ

Inledning:

Tänk dig att du studerar inför en viktig tentamen. Skulle du hellre studera i biblioteket eller i den trånga, bullriga kafeterian? Du svarar förmodligen biblioteket och det skulle vara det smarta valet. De negativa effekterna av buller är många: buller kan öka stress, frustration och till och med blodtrycket. Förutom effekter på hälsan kan de effekter som ljud har på kognition och inlärning vara särskilt relevanta för klassrum, daghem och hemkontakter.

Den första i en serie av tre gästposter på Learning Scientists hemsida av Dr. Lucy Erickson och som alla handlar om olika typ av brus och distraktion, och deras inverkan på lärande. Här är de andra två:

Elementary_classroom_in_Alaska

Visual “Noise”, Distractibility, and Classroom Design: http://www.learningscientists.org/-blog/2017


IPhone-2730236_1920

Technology, Distractibility, and the Classroom: http://www.learningscientists.org-/blog/2017