https://www.nb-ecec.org/sv

NB-ECEC innehåller kvalitetsbedömd forskning om barn i förskoleåldern (0–6 år). Förkortningen NB-ECEC står för Nordic Base of Early Childhood Education and Care. 

Databasen riktar sig till pedagogikstuderande, yrkesverksamma och lärare på utbildningar i pedagogik. Databasen uppdateras varje år, har en utmärkt sökfunktion och översättning till svenska, danska, norska och engelska.

Databasen har utvecklats i samarbete mellan Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), svenska Skolverket och norska Utdannelsesdirektoratet.