http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/b/ben%20goldacre%20paper.pdf

Ben Goldacre, läkare och akademiker med fokus på att avslöja medicinsk forskning av tvivelaktig kvalite, skriver i den här rapporten om utbildningssektorn. Inledning:

Jag tror att för lärare finns det ett stort pris som bara väntar på att hämtas: Genom att samla bättre belägg om vad som fungerar bäst och skapa en kultur där de här beläggen används rutinmässigt, kan vi förbättra utfallet för barn och öka professionellt oberoende.
Det här är inte någon unik idé. Medicinen har tagit stora kliv framåt med hjälp av evidensbaserad praktik, för det är bara genom att utföra ”randomiserade försök” – rättvisa tester, jämförelse av en behandling mot en annan – som vi har kunnat ta reda på vad som fungerar bäst. Resultatet för patienterna har förbättrats som ett resultat, genom tusentals små steg framåt. Men dessa vinster har inte nåtts genom några simpla, individuella försök, inom några enskilda områden, på några sjukhus här och där. Det krävdes också en förändring av kulturen, med mer utbildning om belägg för medikamenters effekt och helt nya system för att driva försöken som en fråga om rutin: att identifiera frågor som är viktiga för utövare, att samla bevis på vad som fungerar bäst, och så det viktigaste, att få det att läst, förstått och satt i bruk.