En kort glimt från en lektion om godis och godisreklam för mindre barn …