https://ac.els-cdn.com/S0747563214003227/1-s2.0-S0747563214003227-main.pdf?_tid=5d30c9a9-1918-46a6-9951-a4b0793cb0dd&acdnat=1551355726_e8ba55d94cd71faed1217f003a453b26

Highlights
• Skolbarn tillbringade fem dagar i ett naturläger utan tillgång till skärmmedia och jämfördes med en kontrollgrupp.
• Båda grupperna testades före och efter avseende icke-verbala emotionella signaler.
• Experimentgruppens igenkännande av signaler förbättrades avsevärt jämfört med kontrollgruppen.
• Tid borta från skärmmedia och med ökad social interaktion, kan förbättra förståelsen av icke-verbala känslomässiga signaler.