https://bjorklab.psych.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/13/2016/07/Koriat_RBjork_2005.pdf

Inledningen av abstrakt:

Att övervaka av sin egen kunskapsinhämtning under studier drabbas av den inneboende skillnaden mellan studie- och testsituationer. Bedömningar görs med hjälp av information som egentligen saknas men efterfrågas under testet. Att inte ta med effekterna av den informationen som fattas kan ge en känsla av kompetens under inlärning som visar sig obefogad under själva testet.