https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jcpp.12980

Från abstrakt:

Bakgrund
Mindfulness-baserade insatser (MBIs) är ett alltmer populärt sätt att försöka förbättra de beteendemässiga, kognitiva och psykiska hälsoeffekterna hos barn och ungdomar, men det finns påståenden på att entusiasm har gått före bevisbasen. De flesta utvärderingar av MBI är antingen okontrollerade eller icke-randomiserade försök. Denna metaanalys syftar till att fastställa effekten av MBI för barn och ungdomar i studier som har använt en randomiserad kontrollerad metod (RCT) som design.