Beskrivning:

”Sessionen kommer att handla om de många typerna av test, bedömningar och testresultat som är tillgängliga för lärare att använda. Vad är de och vilken typ av test eller föremål som passar i vilken situation? Sessionen kommer också att behandla testkonstruktionen, riktlinjer för provkonstruktion och saker att tänka på hela tiden. Slutligen diskuterar sessionen hur man tolkar testresultat i ett klassrums-sammanhang”.