http://tigerliteracy.pbworks.com/f/Vocabulary%20article.pdf

Ingress:

Resultaten från denna studie indikerar att lärares största problem med undervisning om ordförråd är inte vilket material att använda eller vilka metoder att välja, utan hur man utvecklar ett sammanhängande program för skolan eller distriktet.