https://teacherhead.com/2019/01/10/revisiting-dylan-wiliams-five-brilliant-formative-assessment-strategies/

Inledning:

DF4C98D1-9582-4355-8033-C9ADF52453BA”I många av Dylan Wiliams föreläsningar och publikationer hänvisar han till fem ”nyckelstrategier” som stöder genomförandet av en effektiv formativ bedömning. De fem strategierna får varsitt eget kapitel i hans utmärkta bok Embedding Formative Assessment (2011), som bygger på det arbete han utvecklat ihop med kollegor på 90-talet och 00-talet och de fem strategierna uttrycktes så tidigt som 2005 … ”