https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13803611.2016.1247725?needAccess=true

Abstrakt
Utformning av samverkan påverkar både professionell utveckling och genomförande av läroplansförändring positivt, eftersom lärare utvecklar kompetenser och övar och utvecklar ägande av förändringen. Den nuvarande undersökningen syftade till att utforska vilka empiriska bevis som finns om de processer som äger rum när lärare tillsammans designar och hur dessa bidrar till yrkesutveckling och läroplansförändring. Bevis från 14 doktorandstudier samlades in för att studera deras inverkan på lärares lärande och läroplansförändring, genom analys av effekter, mekanismer och relationer. Resultaten visade att effekterna av läroteam, när det gäller kunskapsutveckling för lärare inom områden som (pedagogiskt) innehåll per ämne och utformning av kunskaper och färdigheter, blev uppenbara i resultaten av läroplanens designprocess och i uppskattningen av intressenter. Vi drog slutsatsen att fortbildning genom samarbete team, som är specifika och länkade till läroplanen påverkar lärarnas kunskap och praktik och påverkar genomförandet av läroplansförändring.