https://improvingteaching.co.uk/2019/03/10/deliberate-practice-improving-teacher-decision-making/

Blogginlägg med en diger referenslista, i de flesta fall med länkar.

Harry Fletcher-Wood djupdyker i litteraturen om utbildning av lärare och sammanfattar en rad forskningsreferenser om möjligheten att nöta in en god praxis.. Inledning:

Att avsiktligt träna är ett lovande tillvägagångssätt för att förbättra kunskap och skicklighet, men jag har undersökt dess gränser – föranlett av en utmaning från Lorna Shires som föreslog att träning är användbart för färdigheter som kan drillas och kopieras (som returer i basket- elle tekniker för ordning i klassrummet), men inte för mer sofistikerade aspekter av sport (eller undervisning) som matchupplägg, analys och beslutsfattande.
I det här inlägget övervägs hur avsiktlig praxis kan främja effektivt ”spel” i klassrummet genom att hjälpa lärare att fatta bättre beslut.