http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0895904818802086

Abstrakt:

I dagens och morgondagens värld kommer folk att behöva arbeta längre. Samtidigt blir deras framtida sysselsättning alltmer osäker på grund av tekniska framsteg och föråldrade förvärvade kunskaper och färdigheter.
Det innebär att något måste ske med utbildningen av våra ungdomar. Med hjälp av ett gruppkoncept för kartläggning av genererad expertis 
(GCM) inom olika områden (pedagoger, pedagogiska forskare, HR, yrkesverksamma etc.) från främst Europa och Nordamerika 239 idéer med avseende på detta uttalande: 

”Ett specifikt sätt att förbereda ungdomar att effektivt och effektivt utnyttja informationsförmåga för att fungera optimalt morgondagens arbetsmarknad är. . . . ”

De genererade idéerna sorterades i 15 tematiska kluster

(kritisk tänkande, kompetensöverföring, högnivåtänkande, färdigheter, metakognition och reflektion, ”efficacy” [självbild], att lära sig i autentiska situationer, integrera skola och yrkesliv, samarbete, professionella lärare, informationstolkning, redesign av skolan, läskunnighet och räkning, tolka information och lära sig för framtiden)

som sedan betygsattes med avseende på deras betydelse och enkelhet/svårighetsgrad vid genomförandet.
Resultaten visade en negativ koppling mellan det som var viktigt och enkelt vid genomförandet med mycket viktiga kluster som bedöms vara svåra att implementera och vice versa. Detta ledde till att man definierade en 3-stegs strategi för att anpassa utbildningen för att förbereda ungdomar för snarast obefintliga / ej existerande yrken.