https://www.researchgate.net/profile/Marcus_Crede/-publication/304032119_Much_Ado_About_Grit_A_Meta-Analytic_Synthesis_of_the_Grit_Literature/l

Abstrakt
Grit har presenterats som en personlighetsegenskap av den högre ordningen som är mycket förutsägande för både framgång och prestanda och skiljer sig från andra egenskaper som samvetsgrannhet.
Detta paper ger en meta-analytisk granskning av litteratur om Grit med särskild inriktning på Grits struktur och förhållandet mellan Grit och prestanda, uthållighet, samvetsgrannhet, kognitiv förmåga och demografiska variabler.
Våra resultat är baserade på 584 effektstorlekar från 88 oberoende urval som representerar 66 807 individer och indikerar att Grits högre orderstruktur inte kan bekräftas, att Grit endast är måttligt korrelerat med prestanda och uthållighet, och att Grit är mycket starkt korrelerat med samvetsgrannhet.
Vi finner också att aspekterna av uthållighet har betydligt starkare validitet som kriterier än aspekter av fast intresse över tid och att uthållighet i ansträngning förklarar variation i akademisk prestanda även efter att kontroll.
Sammantaget tyder våra resultat på att insatser som syftar till att förbättra Grit endast har svaga effekter på prestanda och framgång, att konstruktionsgiltigheten hos Grit är ifrågasatt och att den primära användningen av Grits konstruktion kan ligga i nyanser av uthållighet.

Läs mer om rapporten i den här texten av Jill Bershay, publicerad i mars 2019: Research scholars to air problems with using ‘grit’ at school