https://researchschool.org.uk/durrington/blog/using-cognitive-load-theory-to-improve-slideshow-presentations

Inledning:

Under de senaste åren har bildspel blivit så allestädes närvarande att det har blivit synonymt med lektionen själv. ”Jag behöver bara slutföra planeringen av den här lektionen” har kommit att betyda ”Jag behöver bara slutföra bilderna 56 och 57 i min PowerPoint.” Men juryn överlägger fortfarande om huruvida undervisning med ett bildspel stöder eller hindrar inlärning.
Kanske det mest relevanta rådet i frågan kommer från 1980-talets brittiska kvinnliga popmusikgrupp Bananarama: it ain’t what you do (it’s the way that you do it).