https://medium.com/@steveturnbull/whats-so-critical-about-critical-thinking-5a4e4556fd4a

Debattartikel med rikliga mängder länkar, illustrationer och hänvisningar Inledning:

Kan färdigheter i kritiskt tänkande läras ut?
Det är en viktig fråga av flera anledningar, inte minst för att praktiskt taget alla inom utbildning – särskilt på högre nivå – förefaller hålla med om att kritiskt tänkande är en kritisk färdighet. Men också för att många tror att kritiskt tänkande är grundläggande för medborgarskap. Kanske skulle ”resultatet” av Brexit- omröstningen eller Trumps val inte ha funnits om fler hade förstått kontexten och de troliga konsekvenserna?
Väckte den kommentaren tankar på vart jag lutar politiskt? Bra, du utövar dina kritiska förmåga.