https://the-iee.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Engaging-with-Evidence.pdf

Välkommen till vår guide ”Engaging with evidence
Lärare och skolor uppmuntras att bli mer evidensbaserade eller evidensinformerade och syftet är att använda belägg för att förbättra lärarutövningen. Genom att agera på de bästa beläggen ökar sannolikheten för att vi ska fatta bättre beslut.
Men hur identifierar vi de bästa beläggen? Oavsett om det är en blogg eller en forskningsartikel och med så mycket information där ute, hur kan du hitta belägg som är användbara och pålitliga?