https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=books

26A60F29-A3E8-4EC1-8F5C-F1C3782E14B5En hel antologi från ett symposium för kognitionsforskare och utbildningsvetenskapliga forskare inom  naturvetenskap och teknik (STEM) i september 2012. Listan över bidragsgivare består av 25 namn och boken av lika många avsnitt. På sid. 3 finns en interaktiv innehållsförteckning som gör det möjligt att läsa de 25 delarna separat.  Från inledningen:

”Genom att publicera den aktuella boken hoppas vi kunna främja liknande interaktioner bland en bredare publik. Formatet för denna volym utgör en grund för denna dubbelriktade konversation.
Den första delen av volymen innehåller kapitel frånrepresentanter för de kognitiva vetenskaperna och deras forskning och idéer om inlärning i högre utbildning, och den andra delen innehåller kapitel av STEMs disciplinbaserade utbildningsforskare som beskriver sina innovationer inom pedagogik eller fakultetsutveckling. Båda grupperna ger värdefull kunskap till ansträngningar för att förbättra STEM-utbildningen, och genom att arbeta tillsammans kan de driva dessa ansträngningar i nya riktningar som har potential för enorm inverkan i klassrummet och bortom. Dessutom ger den här boken en sammanfattning av nuvarande kunskapsstatistik om utbildningsvetenskap, identifierar viktiga problem som ännu inte behandlas och ger fruktbara anvisningar för att fortsätta skapa en bevisbaserad ram för STEM-utbildning.”

För mer från Washington University, Open Scholarship, se HÄR‼️