http://d-scholarship.pitt.edu/26185/2/653469.pdf

Inledning av abstrakt:

Lärarmobilitet är en faktor som påverkar genomförande av professionella utvecklingsprogram i hela skolan. I denna artikel presenterar vi interimsresultat av en längre randomiserad undersökning av ett omfattande coaching-program för läskunnighet (Content-Focused Coaching, CFC) för att förbättra undervisningen och lärandet i skolor med hög personalomsättning.