Beskrivning:

Denna presentation är en utforskning av Willinghams citat ”Understanding Is Memory In Disguise”. Presentationen utvecklar kopplingar mellan Ebbinghaus fokus på minnets mekanik med Bartletts uppfattning om ”scheman”, i ett försök att överbrygga klyftan mellan dem i motsatta ändar av ett kontinuum. Språket och dess makt att kategorisera poängteras som nyckeln till utveckling av scheman.