https://rebeccaallen.co.uk/2018/09/13/the-pupil-premium-is-not-working-part-iii/

Tredje blogginlägget i en serie på tre och med länkar till övriga som ingress. Inledning:

”Jag brukade tro att sociala ojämlikheter i utbildningsresultat skulle kunna minskas väsentligt genom att säkerställa att alla hade lika tillgång till våra bästa skolor. Det var därför jag ägnade så många år att undersöka skolors antagningar. Våra skolor är socialt stratifierade och för de som tjänar missgynnade områden är det mer sannolikt med okvalificerade, oerfarna och ej specialiserade lärare. Vi borde fixa det här, men även om vi gör tillgången till erfarna lärare mer likvärdig är det inte tillnärmelsevis tillräckligt för att ge någon större effekt på klyftan i måluppfyllelse”.