http://courses.csail.mit.edu/6.803/pdf/anderson.pdf

Abstrakt:

”I teorin om ”Adaptiva Character of Thought” (ACT-R) , uppstår komplex kognition genom en växelverkan av procedurell och deklarativ kunskap. Procedurella kunskaper är representerade i enheter som kallas regler för produktion och deklarativ kunskap är representerad i enheter som kallas bitar.
De enskilda enheterna skapas genom enkla kodningar av objekt i miljön (bitar) eller enkla kodningar av omvandlingar i miljön (produktionsregler). En hel del sådana kunskapsenheter ligger till grund för mänsklig kognition.
Från den här stora databasen väljs de lämpliga enheterna för ett visst sammanhang genom aktiveringsprocesser som är inställda efter den statistiska strukturen för miljön.
Enligt ACT-R-teorin beror kraften i mänsklig kognition på hur mycket kunskap som kodas och effektiv användningen av den kodade kunskapen”.