https://trivium21c.com/2019/04/05/cultural-mobility/

Inledning:

”Mary Midgley beskrev våra olika syn på världen, och använde ett akvarium som analogi, med ett antal murriga fönster genom vilka människor kunde kika. Om vi tänker på akvariet som helhet som ”verklighet och sanning” och varje fönster som ett perspektiv genom vilket vi kan se på den verkligheten, kan vi börja sammanfatta en idé om vad sanningen kan vara … ”