blob:https://www.tandfonline.com/52a9b32a-2e39-4563-899f-b1220c876606

ABSTRAKT:
Ett långvarigt problem i lärarkåren, internationellt och i Storbritannien, är det fortsatta och betydande antalet examinerade lärare som lämnar yrket inom fem år. I det här dokumentet används data som samlats in från en enkät till de senaste fem årens lärare examinerade från utbildningen vid UCL Institute of Education i London, för att ta reda på vad som ursprungligen motiverade dem att bli lärare och anledningarna till att de lämnat eller kanske överväger att lämna i framtiden. Vi upptäckte att trots medvetenhet om utmaningarna med arbetsbelastningen innan man började undervisa, så var arbetsbelastningen den vanligaste anledningen till att sluta eller för att sluta i framtiden. Uppgifterna berättade om att läraryrket var sämre än väntat, och arbetsbelastningens karaktär (snarare än kvantiteten), var kopplad till begrepp som prestation och att ansvarsskyldighet var en avgörande faktor.
Detta dokument bygger på en väsentligen ny datakälla och undersöker skäl för att sluta i samband med rapporterad initial motivation för individer som har lämnat läraryrket, personer som planerar att lämna och individer som planerar att stanna kvar i läraryrket.