http://theconversation.com/explainer-what-is-explicit-instruction-and-how-does-it-help-children-learn-115144

Inledning:

”Explicit instruktion är en term som sammanfattar en typ av undervisning där lektioner utformas och levereras till nybörjare för att hjälpa dem att utveckla lättillgänglig bakgrundskunskap om ett visst ämne.
Explicit instruktion växte fram ur forskning som genomfördes på 1960-talet och 1970-talet.
Forskare satt längst bak i klassrum och letade efter relationer mellan specifika beteenden av framgångsrika lärare och deras elevers akademiska prestanda.
Den här forskningen fann att lärare med de bästa resultaten spenderade mer tid på att granska tidigare lärda koncept, kontrollera om eleverna hade förstått begrepp och att korrigera av missuppfattningar under lektionen.
Explicit undervisningspraxis innebär att visa elever vad de ska göra och hur man gör det.
Precis som att baka en tårta är explicit instruktion en stegvis process där avvikelse från receptet eller utelämnande av ingredienser kan ge ett undermåligt resultat … ”