https://lincs.ed.gov/publications/pdf/PRFbooklet.pdf

En översiktlig guide till ”best practise” för läsinlärning i förskola och under första skolåren.

”Introduktion
I dagens skolor kämpar alltför många barn med att lära sig att läsa. Som många lärare och föräldrar kan intyga, har lässvårigheter lett till enorma långsiktiga konsekvenser för barns utveckling av självförtroende och motivation att lära, liksom för deras senare skolprestanda.
Även om det inte finns några enkla svar eller snabba lösningar för att optimera läsning, finns det en omfattande kunskapsbas för att visa oss de färdigheter som barnen måste lära sig för att kunna läsa bra. Dessa färdigheter utgör grunden för sunda läroplansbeslut och instruktionsmetoder som kan bidra till att förhindra förutsägbara följder av tidiga lässvårigheter …”

Forskningsöversikten (450 sidor från år 2000) som den här guiden bygger på, finns att ladda ner HÄR!