https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1747021819829696

 

Abstrakt:

”God läskunnighet speglar en ackumulering av erfarenhet av skriftligt språk. Skriftligt språk ses normalt som ett uttryck för talat språk, och detta perspektiv har motiverat tillvägagångssätt för att förstå läsning och lära sig läsa. I denna artikel utvecklar jag och dock att skriftligt språk har avvikit från talat språk på viktiga sätt som maximerar överföringen av meningsfull information och att denna avvikelse har varit central för utvecklingen av snabb, kompetent läsning. Jag använder engelska som ett exempel för att visa att svagheter i förhållandet mellan stavning och ljud kan ge upphov till de starka regelbundenheter mellan stavning och betydelse som är kritiska för snabb analys av tryckta ord. Jag avslutar med att argumentera för att den karaktär ett system för läsning har är en reflektion av skrivsystemet och att en djup förståelse för läsning endast kan erhållas genom en djup förståelse för skriftspråk”.

 Se också presentationen från Cathleen Rastles föreläsning vid EPS Mid-Career Prize Lecture där bland annat det här ingår:

Rastle 1

Trumph