https://www.teachwire.net/news/experimental-teaching-in-schools-just-isnt-very-effective

Ingress:

Att lära sig genom experiment kan komma till nytta för zombieapokalypsen – men skolor bör fokusera på att dela det vi redan vet …