https://improvingteaching.co.uk/responsive-teaching/

I ett blogginlägg har Harry Fletcher-Wood samlat ihop sitt arbetsunderlag till boken med samma namn. Inledning:

Min arbetsdefinition av Responsiv undervisning är:

  • att ställa upp tydliga mål och planera inlärningen noggrant
  • att identifiera vilka studenter som har förstått och var de har problem
  • att svara, anpassa vår undervisning för att stödja eleverna att lyckas bättre

Responsiv undervisning är en uppsättning principer som adresserar sex reella problem i undervisning. Nedan har jag samlat in de inlägg jag skrev på vägen till att skriva boken. De senaste inläggen är närmast toppen under varje underrubrik.