blob:https://www.tandfonline.com/d017bbfc-8d8b-44af-944a-37b8c8cb4c68

ABSTRAKT
Utformning av samarbete påverkar både professionell utveckling och genomförande av innehållsförändring, eftersom lärare utvecklar kompetens och tränar och utvecklar ägarskap av förändringen. Den aktuella undersökningen syftade till att undersöka vilka empiriska bevis som finns tillgängliga om processer som sker när lärare samverkar och hur dessa bidrar till yrkesutveckling och förändring av planering. Belägg från 14 doktorsavhandlingar samlades in för att studera deras inverkan på lärares lärande och förändring i planering av utbildningsinnehåll, genom att analysera effekter, mekanismer och förhållanden. Resultaten visade att effekterna av hur team för planering av innehåll var sammansatta, vad gäller lärares kunskaper inom områden som (pedagogisk) ämneskunskap och kunskaper och färdigheter inom planering, blev tydliga i resultaten av planeringsprocessen och i intressenternas värdering.
Vi drog slutsatsen att professionell utveckling, genom samarbete i team, som är specifik och kopplad till ämnesinnehållet, påverkar lärares kunskaper och praktik och påverkar genomförandet av förändringar i undervisningsinnehåll.