https://goodschoolhunting.org/2019/01/teaching-reading-science-believe-science-right.html

Men det är ju vetenskapligt bevisat! Vi hör det hela tiden i debatter om klimatförändringar eller vaccinationer. Vissa föredrar ännu den säkrare fraseologin ”vetenskaplig grund”. Och om det någonsin fanns en strid som borde vara över en gång för alla – i vetenskapens namn – så är det hur man lär sig läsa. Att lära sig fonem-grafem är vetenskapligt bevisat att vara det bästa sättet för barn att lära sig läsa och ändå lär ett stort antal lärarutbildningar inte sina lärare om läsforskning eller tränar dem i hur man lär barn att läsa.