https://credo.stanford.edu/pdfs/CMO%20FINAL.pdf

Inledning:

Syftet med studien
År 2013 släppte Center for Research on Education Outcomes (CREDO) studien Charter School Growth and Replication (CGAR) (Woodworth och Raymond 2013) (sammanfattning). Studien undersökte livscykeln för charterskolnät från den första flagskeppsskolans grundande till utveckling och eventuell expansion av nätverket. Volym II i CGAR-studien fokuserade på resultat från nätverk av charterskolor, organisationer som driver minst tre charter skolor.

Denna rapport är en uppdatering av CGAR Volume II. Vi undersöker resultat från charternätverk jämfört med traditionella offentliga skolor (TPS) och fristående charterskolor. En huvuduppgift för denna studie är skolans arrangemang för ledning och dess inverkan på skolans prestation, mätt med studenters akademiska framsteg. Ytterligare analyser utforskar variationen i prestanda över nätverk och prestanda per stat.