https://pedfed.wordpress.com/2018/08/22/cognitive-load-theory-for-primary-school-teachers/

Inledning:

”Vad är det för meningen med lärare?
Vad är en lärares kärnverksamhet? Idag är den här frågan inte lika enkelt besvarad som den alltid har varit. Utbildningsminister Damian Hinds erkände under ett tal att samhället förväntar sig mycket mer från skolor än det gjorde för en generation sedan. Klassrumslärare kan känna att de har tagit på sig flera roller: kvasi-socialarbetare; terapeut; mentor; dataanalytiker; läkare; listan fortsätter och fortsätter.
Andra yrken lider inte av samma brist på självklarhet. Vi vet alla att läkare gör sjuka människor bättre. Arkitekter designar byggnader. Advokater försvarar och åtalar personer i domstol och revisorer … ja, jag är inte exakt säker på vad revisorerna gör, men det innebär definitivt kalkylblad.
Så vad sägs om lärare? Visa flagg nu, vad gör vi?”