http://www.columbia.edu/~psb2101/BergmanHillMakingPerformancePublic.pdf

Ingress:

”I denna artikel används data från skoldistrikt och en design för diskontinuitet av regression för att studera effekterna av att värdering av lärares mervärden är tillgängliga för allmänheten och sökbara med namn.

Vi finner att klassernas sammansättning förändras som ett resultat av denna nya information. I synnerhet sorteras högpresterande elever till de klasser som publicerats som de som har de högst värderade lärarna. Denna sortering sker när det finns variationer i skolans kvalitet vad gäller lärarnas mervärde”.