http://www.highpoint.edu/citl/files/2017/06/-Three_Options_Are_Optimal_for_MCQ_Rodriguez_2005.pdf

Abstrakt:

”Flervalsfrågor är en grundval för att testa prestation. Behovet av att täcka innehåll tillräckligt för att fastslå prestationsförmåga genom att producera meningsfulla exakta poäng kräver många högkvalitativa delar. Fler 3-alternativsposter kan administreras än 4- eller 5-alternativsposter per testtid, samtidigt som innehållstäckningen förbättras, utan skadliga effekter på den psykometriska kvaliteten på testresultat. Forskare har rekommenderat 3-alternativsfrågor i över 80 år med stöd i empiriska bevis, och resultatet sammanfattas här i ett försök till samlad rekommendation och uppmuntran användning”.