https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13632434.2019.1596077?needAccess=true

Inledning:

”År 2008 publicerade vi en artikel i denna tidskrift med titeln ”Seven Strong Claims about Successful School Leadership” (Leithwood, Harris och Hopkins 2008). Artikeln var baserad på en stor litteraturöversikt, som sammanfattades i en text publicerad av National College for School Leadership i England. Både National Colleges dokument och vår efterföljande artikel visade sig vara mycket mer populära än vad vi trott och båda har har varit föremål för omfattande citering under de senaste 10 åren.
I den här artikeln återfinns vart och ett av de sju kraven, sammanfattar vad som sägs om vart och ett i de ursprungliga publikationerna, väger för vart och ett av dem in nya empiriska belägg och föreslår motiverade revisioner eller förbättringar.