http://www.learningsolutionsmag.com/articles/prior-knowledge-powers-performance-learning

Inledning:

”Ny forskning visar att förkunskaper eller vad du redan vet är en viktig faktor i prestanda, inklusive beslutsfattande. De senaste resultaten från beslutsforskare Saurabh Bhargava, George Loewenstein och Justin Sydnor illustrerar exempelvis svårigheten att göra bra beslut om hälsovårdsplan utan tillräckliga och noggranna förkunskaper. En majoritet av befolkningen i studien valde planer som kostade mer (i många fall mycket mer) än vad de behövde. Med andra ord kunde de ha betalat mindre för samma täckning. Detta hände inte bara det första året för implementering, utan även det följande året. En brist på de förkunskaper som behövdes för att analysera planerna ledde till dåliga resultat”.