https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-60013-0

Gediget uppslagsverk med sökfunktion online. Introduktion:

B45A0384-3840-4EBF-98B3-C4B5A413A629

”Denna encyklopedi syftar till att erbjuda forskare en indikation av bredden och betydelsen av informationssystem inom utbildning, inklusive hur de används och kan användas för att möjliggöra lärande och undervisning. Encyklopedin omfattar alla aspekter av samspelet mellan utbildning och informationsteknik, inklusive IT i daghem, grundskolor, gymnasier, högskolor, branschutbildning, distansutbildning och vidareutbildning. Det omfattar även undervisning och datateknik, användningen av IT inom många olika ämnesområden, användningen av IT i utbildningsadministration och nationell politik för IT och utbildning”.