http://uweb.cas.usf.edu/~drohrer/pdfs/Rohrer_et_al_InPressJEdPsych.pdf

Abstrakt:

”Vi rapporterar resultaten av en förhandskontrollerad, randomiserad, grupperad kontrollerad studie av en matematisk inlärningsintervention som kallas ”interleaved practice” (Interfolierad övning). Medan de flesta matematikuppgifter består av ett block av problem som ägnas samma färdighet eller koncept, är ”interleaved” uppgifter ordnade så att inga 2 på varandra följande problem kräver samma strategi. Tidigare småskaliga studier visade att övningsuppgifter med en större andel interfolierad övning gav högre testresultat. I den aktuella studien bedömde vi effektiviteten och genomförbarheten hos interleaved praxis i en naturalistisk miljö med ett stort, varierat urval. Var och en av 54 matematikklasser i år sju fullbordade periodiskt interleaved eller blockade uppgifter över en period av 4 månader, och sedan gjorde båda grupperna ett prov med blandade problem. En månad senare fick eleverna ett oanmäldt test, och interleaved-gruppen överträffade den blockade gruppen med 61% mot 38%, d 􏰁 0.83. Lärare kunde genomföra interventionen utan utbildning, och de uttryckte senare stöd för ”interleaved practise” i en anonym enkät som de besvarade innan de visste resultaten av studien. Även om viktiga frågor kvarstår, tyder resultaten på att ”interleaved” matematikpraxis är effektiv och genomförbar”.

(En svensk översättning av ”interleaved practise” skulle kunna vara blandad träning eller att träna växlat. Mer direkt blir det interfolierad träning.)