https://teachpsych.org/Resources/Documents/ebooks/asle2014.pdf

Antologi på över 300 sidor från 2014 om tillämpning av psykologi och kognitiv psykologi i utbildning. Från inledningen:

”Vad är utbildningsvetenskap?
Fältet för specialisering som kallas utbildningsvetenskap är i själva verket inte ett fält. Utbildningsvetenskap är en term som fungerar som ett paraply för en lång rad av forskning, teori och tillämpning. En term med en jämnare bredd är ”Learning Sciences” (Sawyer, 2006). Den nuvarande boken utgör en utsnitt, om än ett väsentligt, av vetenskaplig expertis inom utbildning och dess tillämpning i pedagogiska institutioner (Science of Instruction, Mayer 2011). Även om mycket, men inte allt, av vad som presenteras i den här boken är inriktat på lärande i högskola och universitet, kan lärare på alla akademiska nivåer hitta användbara rekommendationer från kapitlens författare”.