http://www.cem.org/attachments/ebe/manifesto-for-ebe.pdf

Inledning:

”Det finns redan en stor mängd vetenskapliga belägg  för ”god praxis”, även om det kan finnas frågor om hur solida en del av dem är, hur välbekanta de är för utövare och i vilken utsträckning de faktiskt påverkar praktik.
Jag har redan hävdat att för att en praktik ska vara sund ska den vara grundligt baserad på forskningsbelägg, och beläggen måste komma från experiment i verkliga sammanhang. ”Bevis” från undersökningar eller korrelationsforskning är inte en grund för åtgärder. Därmed inte sagt att denna typ av forskning är värdelös; långt därifrån. För att kunna veta vilka strategier som är värda att utvärdera experimentellt måste vi ha den typ av prima facie-fall för effekter som lättast hämtas från korrelationsforskning och uppgiftsinsamling. Men vi bör inte göra misstaget att tro att det är klart när vi har gjort denna forskning. Det enda som verkligen ger belägg för vad som fungerar är att man faktiskt prövar det … ”