http://jse.amstat.org/v16n2/velleman.pdf

Inledning av abstrakt:

”Statistiker och statistiklärare måste ofta hålla tillbaka det populära intrycket att statistik är konsten att ljuga med data. De som felaktigt tror att statistiken enbart är en gren av matematik (och därmed algoritmisk), ser ofta användningen av bedömningar i statistik som ett bevis för att vi faktiskt manipulerar våra resultat.
I strävan att undervisa om formler och definitioner kan vi misslyckas med att betona den viktiga roll som de spelar. Vi bör lära våra studenter att de är personligen ansvariga för de bedömningar de gör. Men vi måste också erbjuda vägledning för deras statistiska bedömningar. Sådan vägledning kräver att vi erkänner etikens roll i statistiken. Principen som styra bör vara det ärliga sökandet efter sanningen om världen, och principen att söka en sådan sanning borde ha en central plats i statistikkurser.
Det citat som tillskrivs Disraeli skulle ofta gälla med rättvisa och kraft:

”Det finns tre typer av lögner:
lögn, förbannad lögn och statistik ”.
– Mark Twain

Detta kan mycket väl vara det citat om statistik som jag ogillar mest. Men jag vill ta itu med vad som ligger till grund för både citatet och den skadeglädje med vilken många, som inte vet någonting om statistik, citerar det för att rättfärdiga sin låga uppfattning om disciplinen …”